Home / Chia Sẻ / Thiết bị điện / APTOMAT LÀ GÌ ?

APTOMAT LÀ GÌ ?

     Có câu hỏi mà đa số khách hàng thường hỏi đó là aptomat là gì ? ví dụ Aptomat 50A ba pha chịu được dòng điện như thế nào. Có phải dòng 50 A thì tổng dòng điện chịu tải 3 pha là dòng 150 A ? hay mỗi cực chỉ chịu được dòng 50A/3 ?

     Trước tiên, bạn cần hiểu phải hiểu aptomat là gì.

Aptomat là gì:

   Aptomat là khí cụ điện đóng mạch bằng tay và cắt mạch tự động khi có sự cố như: quá tải, ngắn mạch, sục áp…

   Đôi khi trong kỹ thuật điện cũng sử dụng aptomat để đóng cắt không thường xuyên các mạch điện làm việc ở chế độ bình thường.

   Thay cầu dao điện rất hiệu quả vì tấc cả các tiếp điểm tiếp xúc điện đều để gọn trong hợp aptomat có buồn dập hồ quang nên an toàn.

  Kết cấu aptomat rất đa dạng và được chia theo chức năng bảo vệ: aptomat dòng điện cực đại, aptomat dòng điện cực tiểu, aptomat dòng điện áp thấp, aptomat csuất ngược…

 aptomat 3 pha

      Còn câu hỏi Aptomat 50A ba pha chịu được dòng điện như thế nào. Có phải dòng 50 A thì tổng dòng điện chịu tải 3 pha là dòng 150 A ? hay mỗi cực chỉ chịu được dòng 50A/3 ?

    Mỗi cực của aptomat chỉ  chịu dòng sự cố là 50 A. Tổng  3 cực là 150A nhưng phải đảm bảo không cực nào vượt 50A.

   Qua bài chia sẽ phía trên dienco.org rất vui gì giúp bạn hiểu được aptomat là gì ?

Nguyễn Ngọc Quý

About NGUYEN NGOC QUY

NGUYEN NGOC QUY

Check Also

mạch tắt mở 10 thiết bị . 24 v

BO MẠCH 10 cổng điều khiển cho 10 thiết bị

– với BO MẠCH này anh chị có thể dễ dàng điều khiển tấc cả ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *