Home / NGUYEN NGOC QUY (page 3)

NGUYEN NGOC QUY

NGUYEN NGOC QUY

máy TẠO TUYẾT nhân tạo.

máy tạo tuyết nhân tạo

Loại máy TẠO TUYẾT này khá hiện đại. Với cấu tạo 3 lớp. • Thứ nhất buồn tạo áp Buồn này gồm một mô tơ chổi than có công suất 1 hp. Nhiệm vụ quay cánh quạt đảo trong buồn nhằm tạo áp lực nén thật lớn để thổi chất tạo bọt ...

Read More »